4 feb 2008

NOVES RESTRICCIONS AL CONSUM D'AIGUA

La situació de sequera que estem patint a Catalunya -portem més de 17 mesos sense precipitacions importants- ha provocat que les conques del Ter i del Llobregat entrin en situació d’excepcionalitat nivell 2 per dèficit de volum embassat a causa de l’escassetat de pluges.

Per tant, i amb caràcter no exhaustiu, aquest és el conjunt de pràctiques on a partir d'avui no es pot usar aigua apta per al consum humà de les xarxes d’abastament:

1. Reg de jardins, prats, horts, zones verdes i esportives, de caràcter públic o privat.

2. Reg o aigualeig de vials, carrers, sendes i voreres, de caràcter públic o privat.

3. Emplenament de piscines, estanys i fonts, privats o públics.

4. Fonts de consum humà que no disposin d’elements automàtics de tancament.

5. Rentat de mànega de tota mena de vehicles exceptuant l’efectuat per una empresa dedicada a aquesta activitat.

Si voleu conèixer el conjunt de actuacions previstes per fer front a la sequera visiteu el web de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) dedicat a la gestió de la sequera: http://mediambient.gencat.net/aca/ca/planificacio/sequera/gestio_sequera_2007/inici.jsp

José Luis GALLEGO

No hay comentarios: