6 jul 2008

S'acabat el bròquil: TOTHOM A RECICLAR !!!

S'ha acabat això de fer-se el ronso amb el tema de la recollida selectiva. Si fins avui encara hi havia molts municipis que miraven cap a un altre costat a l'hora d'implantar un sistema de recollida selectiva per a totes les fraccions de la brossa, a partir d'ara, tots estan obligats a reciclar els diferents residus, fins i tot la matèria orgànica.

Fins ara, els municipis de menys de 5.000 habitants no estaven obligats a recollir separadament la matèria orgànica, però el Parlament ha aprovat dues noves lleis en matèria de residus que obligarà a fer-ho a tots: els grans i els petits, tothom a reciclar !!!

La Generaritat ha anunciat que no pensa fer cap tipus d'excepció i que tots els ajuntaments que no hagin posat en marxa un sistema o altre per fer la recollida selectiva de la matèria orgànica (encara pendent de recollir a molts llocs) hauran de presentar un informe explicant quan començaràn i com s'ho pensen fer i que els ajudarà econòmicament a enllestir la feina.

S'acabat doncs la Catalunya de les dues velocitats en temes de reciclatge. Ja era hora.

José Luis Gallego

No hay comentarios: